Czynności

Czynności notarialnych Notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. W uzasadnionych przypadkach czynność może być dokonana w miejscu wskazanym przez klienta jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Prosimy zaznaczyć tę okoliczność kontaktując się z Kancelarią.

Przy dokonywaniu czynności notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności, na podstawie odpowiednich dokumentów.

• w przypadku osób fizycznych należy mieć ze sobą:
ważny dowód osobisty lub ważny paszport, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym zawarta została umowa majątkowa małżeńska, również tę umowę;
Notariusz nie może stwierdzić tożsamości na podstawie okazanego e-dowodu.
„Z mTożsamości nie skorzystasz w sytuacji, w której prawo wymaga okazania dowodu osobistego lub paszportu (np. w banku, na lotnisku, u notariusza, rejestrując kartę SIM).”

https://www.gov.pl/web/mobywatel/mtozsamosc

• w przypadku osób prawnych i spółek osobowych:
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja mu odpowiadająca, dane osób reprezentujących osobę prawną lub spółkę osobową: imiona, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość (który należy mieć ze sobą w momencie dokonywania czynności notarialnej), tekst jednolity umowy spółki lub statut;

w przypadku działania przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo w wymaganej przez prawo formie;

Wśród czynności dokonywanych przez notariusza, których katalog uregulowany został szczegółowo w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, znajdują się:

 • umowy sprzedaży
 • umowy darowizny
 • umowy zamiany,
 • umowy o dożywocie,
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali,
 • umowy działu spadku,
 • umowy zniesienia współwłasności,
 • umowy podziału majątku wspólnego małżonków,
 • umowy majątkowe małżeńskie (w tym umowy rozdzielności majątkowej),
 • umowy i protokoły spółek,
 • akty ustanowienia hipotek,
 • akty ustanowieniem służebności oraz użytkowania,
 • akty poświadczenia dziedziczenia,
 • akty ustanowienia fundacji,
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
 • pełnomocnictwa,
 • poświadczenie własnoręczności podpisów oraz wzory podpisów,
 • przyjęcia na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów oraz daty okazania dokumentu,
 • sporządzeniem innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.