Czynności

Czynności notarialnych Notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. W uzasadnionych przypadkach czynność może być dokonana w miejscu wskazanym przez klienta jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Prosimy zaznaczyć tę okoliczność kontaktując się z Kancelarią.

Przy dokonywaniu czynności notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności, na podstawie prawem przewidzianych dokumentów.

• w przypadku osób fizycznych należy mieć ze sobą:
ważny dowód osobisty lub ważny paszport, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym zawarta została umowa majątkowa małżeńska, również tę umowę;

Od dnia 01 września 2023 r. Notariusz  może stwierdzić tożsamość na podstawie mDowodu. Legitymowanie się nim jest możliwe przy wykorzystaniu aplikacji mObywatel 2.0.

„mDowód nie jest dowodem osobistym. To zupełnie nowy, elektroniczny dokument tożsamości, który różni się od dowodu osobistego serią i numerem, datą wydania czy terminem ważności. Dzięki nowej ustawie będzie można nim potwierdzać tożsamość prawie wszędzie – na przykład w urzędzie, sądzie, przychodni, na poczcie, u notariusza.”

• w przypadku osób prawnych i spółek osobowych:
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja mu odpowiadająca, dane osób reprezentujących osobę prawną lub spółkę osobową: imiona, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość (który należy mieć ze sobą w momencie dokonywania czynności notarialnej), tekst jednolity umowy spółki lub statut;

w przypadku działania przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo w wymaganej przez prawo formie;

Wśród czynności dokonywanych przez notariusza, których katalog uregulowany został szczegółowo w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, znajdują się:

 • umowy sprzedaży
 • umowy darowizny
 • umowy zamiany,
 • umowy o dożywocie,
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali,
 • umowy działu spadku,
 • umowy zniesienia współwłasności,
 • umowy podziału majątku wspólnego małżonków,
 • umowy majątkowe małżeńskie (w tym umowy rozdzielności majątkowej),
 • umowy i protokoły spółek,
 • akty ustanowienia hipotek,
 • akty ustanowieniem służebności oraz użytkowania,
 • akty poświadczenia dziedziczenia,
 • akty ustanowienia fundacji,
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
 • pełnomocnictwa,
 • poświadczenie własnoręczności podpisów oraz wzory podpisów,
 • przyjęcia na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów oraz daty okazania dokumentu,
 • sporządzeniem innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.